Top

Exhibition Services

2019SCE

Program
Exhibition Areas
Venue Navigation
Transportation Guide
Guest Sign up
Contact Us

Guests

2019SCE

Alessandro Cremonesi
Aharon Jehuda Ciechanover
Ada Jonat
Alessio Figalli
Andrews Bartuska
Alexey GROM
Alisa Konuikhovskaia
Bernadette Wightman
Caucher Birkar
Chey Tae-won
Costia Novosholov
David Crellin
Dan Shechtman
David Jonathan Gross
Dieter Peter Wallach
Daniel McNamara
Dr. Uwe Rondé
ONO SHINJI
Erwin Neher
Gerry Lemcke
G Q Max Lu
Fuzek Hang
Hans Paul Bockner
Ichiyuki Tanaka
Joseph Shads Romanelli
Jiang Zhengtang
Kangyan Hashimoto
Kevin Barber
KLaus Hellmann
Kurt Wüthrich
Li Bingzhao
Kangyan Hashimoto
Makarov
Martin Hellman
Taro Namkou
Michael Levitt
Meng Pu
Michael Namokel
Mohamed Jamal Deen
Nakada
Neil Mendelssohn
Po Gang
Paul van Gardingen
Qianchuan Zhishi
Qu Daokui
Richard Karp
Roger Kornberg
Sheldon Grashaw
Sun Pishu
Sapnis Lela
Shuji Nakamura
Sato Rising
Seensiri Sangajit
Victor C.M.Leung
Whitfield Duffy
Yue Wu
Vladimir Norov
Bu Yulong
Chen Anning
Chen Guo Liang
Chen Huaiyu
Cheng Haotian
Chen Lucheng
Chen Jihong
Chen Qiangbing
Chen Qingquan
Chen Siqing
Cai Yongzhong
Chen Yuhong
Chen Yanshun
Chen Zongnian
Ding Wenhua
Deng Zhonghan
Diao Zhizhong
Fan Jiancheng
Feng Xisheng
Fan Shoushan
Gong Ke
Guo Wenqing
Ge yue
He Guoqiang
Hu Wenming
He Xinming
Hu Xiaoming
Jiang Zhuangde
Kou Wei
Luo Cheng
Li Deyi
Liu Guiping
Lei Jun
Liu Jiangchuan
Li Jialin
Li Kaifu
Liu Mingzhong
Lining
Li Qiang
Liu Qingfeng
Liu Shiquan
Long Teng
Liu Tianwen
Li Xixi
Li Yanhong
Liu Yong
Lu Yimin
Liu Zejin
Ma Huateng
Mao Junhao
Ma Yun
Ni Guangnan
Peng Chun
Pan Fusheng
Qian Zhimin
Qu Zhenyuan
Shen Changxiang
Sun Fengchun
Sun Jianyi
Shen Wei
Tong Guohua
Tian Shuning
Wang Chuanfu
Wu Hequan
Wu Jianping
Wang Lin
Wu Manqing
Wang Qun
Wang Tong
Wang Wenzong
Wang Xiaochu
Wang Yanqing
Wu Zhiqiang
Wang Zizong
Xie bin
Xu Hongbing
Xu Liqing
Xu Niansha
Xu Ping
Xu Ziyang
You Feiyu
Yin Hongtao
Yao Jianquan
Yang Jie
Yu Qingming
Yu Yong
Yang Yuguang
Yang Yuanqing
Yu Yingtao
Yang Zhaoqian
Zhou Bin
Zhao Chunjiang
Zhang Dongchen
Zhou Hongyi
Zhou Jun
Zheng Jianhua
Zhang Jinquan
Zhang Liang
Zou Lei
Zhou Qiang
Zhao Weiguo
Zhou Xuhong
Zhang Xinsheng
Zhao Yijun
Zhou Yubo
Zhuo Zhi

Media Center

2019SCE

Partners

2019SCE