Top

Exhibition Services

2019SCE

Program
Exhibition Areas
Venue Navigation
Transportation Guide
Contact Us

Guests

2019SCE

Aharon Jehuda Ciechanover
Ada Jonat
Alessio Figalli
Andrews Bartuska
Alisa Konuihofskaya
Caucher Birkar
Chey Taewon
Costia Novosholov
Dan Shechtman
David Jonathan Gross
Dieter Peter Wallach
Daniel McNamara
ONO SHINJI
Erwin Neher
Gerry Lemcke
Fuzek Hang
Hans Paul Bockner
Ichiyuki Tanaka
Kevin Barber
Kurt Wüthrich
Li Bingzhao
Makarov
Martin Hellman
Taro Namkou
Michael Levitt
Meng Pu
Michael Namokel
Nakada
Neil Mendelssohn
Po Gang
Paul van Gardingen
Qu Daokui
Richard Karp
Roger Kornberg
Sheldon Grashaw
Sun Pishu
Sapnis Lela
Shuji Nakamura
Seensiri Sangajit
Victor C.M.Leung
Whitfield Duffy
Yue Wu
Bu Yulong
Chen Guo Liang
Chen Huaiyu
Chen Lucheng
Chen Jihong
Chen Qiangbing
Chen Yanshun
Chen Zongnian
Feng Xisheng
Fan Shoushan
Gong Ke
Guo Wenqing
Ge yue
He Guoqiang
Hu Wenming
Hu Xiaoming
Jiang Zhuangde
Kou Wei
Li Deyi
Lei Jun
Liu Jiangchuan
Li Jialin
Liu Mingzhong
Lining
Li Qiang
Liu Qingfeng
Liu Shiquan
Long Teng
Liu Tianwen
Li Kaifu
Li Xixi
Lu Yimin
Ni Guangnan
Pan Fusheng
Qu Zhenyuan
Shen Changxiang
Sun Fengchun
Sun Jianyi
Shen Wei
Tong Guohua
Tian Shuning
Wang Chuanfu
Wu Hequan
Wu Jianping
Wang Qun
Wang Wenzong
Wang Xiaochu
Wu Zhiqiang
Xie bin
Xu Hongbing
Xu Liqing
Xu Niansha
Xu Ping
Xu Ziyang
Yin Hongtao
Yao Jianquan
Yang Jie
Yang Yuguang
Yang Yuanqing
Yang Zhaoqian
Zhou Bin
Zou Lei
Zhou Qiang
Zhang Wanshun
Zhao Weiguo
Zhang Xinsheng
Zhou Yubo
Zhuo Zhi

Media Center

2019SCE